Professionals groep

Een veilige en sociaal sterke omgeving is één van de belangrijkste voorwaarden voor leerlingen en  teamleden om goed te kunnen functioneren. Er zijn op dit moment vele programma’s die werken aan sociale veiligheid en afstemmen op verschillen in gedrag. Si Integra biedt, in samenwerking met KanjerKraan, bureau voor orthopedagogiek,  een ondersteuningsprogramma.

 

Net als bij de begeleiding van individuele professionals gaat de training voor teams van leerkrachten of professionals in kinder- en jeugdopvang uit van:

 

1. Positieve support (uitgaan van wat al goed gaat).

 

2. Preventie (signaleren en bouwen aan een veilige omgeving, waarin kinderen sociaal sterk worden).

 

3. Inzicht in vier sociale basisattitudes, zowel bij teamleden als bij de leerlingen:

 • Kracht;
 • Macht;
 • Onmacht;
 • Onverschilligheid.

Daarnaast gaat het bij deze training ook om:

 

1. Waarden die omgezet worden in gedragsverwachtingen:

 • Het team geeft zelf aan welke waarden zij al hanteren of willen hanteren (respect, veiligheid, vertrouwen, enz.);
 • Waarden worden vervolgens omgezet in gedragsverwachtingen;
 • Gedragsverwachtingen worden per groep in concreet gedrag omgezet, aangeleerd en nageleefd. Hierbij staan de vier sociale basisbehoeften centraal.

2. Gedrag staat in relatie tot leren:

 • Het leerling volg systeem voor gedrag wordt meegenomen en geanalyseerd om een beeld te krijgen van de sociale competenties in een groep;
 • Het LOVS wordt geanalyseerd op groepsniveau en op individueel leerling niveau;
 • Interventies zullen vooral gericht zijn op gedrag, maar kunnen ook betrekking hebben op het leren (gedragsproblemen bij een groep kunnen te maken hebben met onder- of overvragen);
 • Een positief klimaat bevordert het leren, een goede afstemming op de leerbehoeften van kinderen bevordert het sociale klimaat in de groep.

Si Integra hanteert echter als belangrijkste uitgangspunt dat er niet één zaligmakend programma voor afstemmen op gedrag bestaat. Si Integra gaat ervan uit dat leerkrachten zelf de bron zijn voor een goed werkend systeem van sociale veiligheid.  Concreet betekent dit voor het programma  dat leerkrachten op zoek zullen gaan naar bronnen en drijfveren in zichzelf en deze leren te gebruiken als voedingsbodem voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Bestaande programma’s voor sociaal emotionele ontwikkeling kunnen hierbij uiteraard wel als ondergrond dienen. Uiteindelijk heeft het team geleerd om eigen krachtbronnen in de interactie met leerlingen en collega’s in te zetten en te integreren met  vakmanschap. Leerkrachten zijn zelf het belangrijkste instrument dat zij ter beschikking hebben. 

 

Leren is niet alleen theorie, maar vooral integreren en toepassen. Daarom zal Si Integra, naast korte theoretische presentaties,  kiezen voor werkvormen als intervisie, collegiale consultatie, Video interactie begeleiding en coaching op de werkvloer. De leerkrachten oefenen vaardigheden die zij later aan de kinderen gaan leren. 

Vergoeding

Verwijzing en vergoeding voor de ondersteuning  van professionals zal via de eigen (koepel)organisatie verlopen.