Begeleiding , Coaching en Trainingen

  • Begeleiding voor kinderen, in de leeftijd van 4-18 jaar  die thuis of op school  tegen problemen aanlopen. Trainingen voor groepen kinderen, waarbij het enerzijds gaat om ouder-kind trainingen ofwel de kanjertraining en anderzijds om pittige groepstraining binnen het (speciaal) basisonderwijs, het (speciaal) voortgezet onderwijs of binnen de kinder- en jeugdopvang. 
  • Begeleiding en trainingen voor ouders die belemmeringen ervaren in de opvoeding. 
  • Begeleiding en trainingen voor leerkrachten en professionals in de kinder- en jeugdopvang die tegen een pittige (lastige) groepsdynamiek aanlopen

Si Integra zet, indien nodig of wenselijk, Video Interactie Begeleiding (VIB) of beeldcoachen in. We hebben een intensieve samenwerking met KanjerKraan, bureau voor orthopedagogiek te Epen. KanjerKraan en Si Integra verzorgen o.a. samen  kanjertrainingen.

Kinderen

Individueel

Begeleiding voor kinderen die op school of thuis tegen problemen aanlopen.

 

Groep

Trainingen voor kinderen en ouders d.m.v. de

Kanjertraining. Pittige groepstraining in

onderwijs- en kinderopvangsituaties.


Ouders

Individueel

Begeleiding voor ouders die in de opvoeding belemmeringen ervaren.

Groep

Trainingen voor groepen ouders en kinderen d.m.v. de kanjertraining.


Professionals

Individueel

Begeleiding van leerkrachten die belemmeringen ervaren in de interactie met kinderen of t.a.v. de groepsdynamiek.

Groep

Pittige groepstraingen in onderwijs- en kinderopvangsituaties. Team trainingen gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling.