Professionals individueel

Uit onderzoek blijkt steeds duidelijker dat de relatie tussen het kind en de leerkracht* van grote invloed is op het functioneren van kinderen. Positieve interacties tussen leerkrachten en kinderen hebben invloed op de sociale vaardigheden van kinderen, op de motivatie en betrokkenheid, alsmede op betere schoolresultaten. 

Si Integra biedt, vanuit haar ervaring als onderwijsadviseur een ondersteuningsprogrogramma voor leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs en het (speciaal) voortgezet onderwijs, alsmede voor andere professionals die met groepen kinderen werken. Dit programma richt zich op: 

 

1. Positieve support:

 • Bewust maken van wat goed gaat;
 • Belonen wat goed gaat en daarmee gewenst gedrag versterken;
 • Negeren wat niet goed gaat;  
 • Kracht versterken, macht en onmacht verminderen;
 • Wel confronteren bij negatief gedrag; 
 • Consequenties verbinden aan duidelijk negatief gedrag na waarschuwen en confronteren.

2. preventie:

 • Bekrachtigen en waarderen van gewenst gedrag bij de leerlingen;
 • Vroegtijdig signaleren van gedrag dat als belemmering wordt ervaren.

3. Inzicht in sociale basisattitudes, zowel bij de leerkracht als bij leerlingen:

 • Ik ben oké, jij bent oké -> kracht;
 • Ik ben niet oké, jij bent niet oké -> macht;
 • Ik ben niet oké, jij bent oké -> onmacht;
 • Ik ben niet oké, jij bent niet oké -> meelopen;
 • Hoe doe jij en hoe wil je zijn?.

Het ondersteuningsprogramma kan los aangeboden worden, maar kan ook gekoppeld worden aan een training die gericht is op de groep (pittige groeps training). In ieder geval gaat de leerkracht/professional ervaren welke groei hij/zij kan doormaken in de interactie met individuele kinderen en/of de groep. 

 

Indien nodig en wenselijk kan Beeldcoachen of Video Interactie Begeleiding ingezet worden om de interactie letterlijk in beeld te brengen en om nog beter te kunnen reflecteren op gedrag. 

 

*lees ook: professional

Vergoeding

Verwijzing en vergoeding voor de ondersteuning  van professionals zal via de eigen (koepel)organisatie verlopen.