Klachtenregeling

Wanneer een cliënt niet tevreden is, dan zullen wij eerst proberen om zelf tot een oplossing te komen. Wij verwijzen u hierbij naar de klachtenregeling die u vindt op de site van KanjerKraan.

Als u via deze klachtenregeling onvoldoende gehoor vindt, kunt u een klacht indienen bij het SKJ (stichting Kwaliteitsregister Jeugd).