Ouders individueel

Ouders die merken dat de omgang met hun kind niet loopt zoals ze dat zouden willen, ouders die het gevoel hebben dat opvoeden te veel stres betekent, ouders die ondervinden dat hun kind wel hele speciale

opvoed-behoeften heeft. Si Integra biedt ondersteuning bij meerdere opvoed-perikelen  van velerlei aard.

 

Meestal zijn ouders gestart met een groepstraject samen met hun kind.

Als ouders in dit traject onvoldoende resultaat ervaren, kan besloten worden om te vervolgen met een aantal individuele sessies, voor de ouders of voor het kind, of voor beiden. In de individuele begeleiding komt herhaling en verdieping van de thema’s die ook in het groepstraject aangeboden worden aan bod, maar gaat het vooral om individuele afstemming op de specifiek opvoed- of interactieaspecten van de ouders. 

Een of meerder van de volgende thema’s worden aangeboden:

  • Hoe krijg ik inzicht in mijn denken en voelen;
  • Hoe kan ik mijn denken en daarmee mijn voelen veranderen;
  • Van wantrouwen groeien naar vertrouwen;
  • Gedragstypen: macht, angst, onverschilligheid, kracht;
  • Wat kan ik doen als mijn kind gepest wordt; 
  • Stevig staan (letterlijk en figuurlijk);
  • Complimenten vanuit kracht geven en ontvangen;
  • Vanuit vertrouwen feedback geven en ontvangen.

Si Integra werkt altijd oplossingsgericht (we zoomen kort in op het probleem en richten ons vooral op wat  mogelijk en wenselijk is) en gaat  uit van de kracht van de opvoeder. 

Vergoeding

Het verwijstraject voor de begeleiding van ouders individueel loopt in de meeste gevallen via de groepstraining voor ouders en kinderen. Er wordt (via de eigen gemeente of via de huisarts) een groepsbegeleidingstraject aangevraagd voor het kind.  Zie begeleiding kind groep.  Indien nodig kunnen ouders ook  incidenteel individueel ondersteund worden. 

 

Indien er voor ouders meer ondersteuning nodig is kan er eventueel een vervolgtraject gericht op de volwassene aangevraagd worden bij de eigen gemeente (WMO – Wet Maatschappelijk Ondersteuning). De vergoeding verloopt dan via een gemeente-arrangement. Het is ook mogelijk om de zorgverzekering aan te spreken voor vergoeding, mits er sprake is van een aanvullende verzekering.